Den klassiske hårde skocreme, som bl.a. bruges af soldater. Med denne creme, kan ridser/affarvning genopbygges, og en ekstremspejlglans kan opbygges.